„Pánovi, nášmu Bohu, chceme slúžiť. Jeho hlas chceme počúvať.“

                        Kniha Jozue 24, 24

 

Your Title Goes Here

Čo dať ?