KOSTOL NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE

Do dnešnej podoby sa kostol začal stavať 25. 5. 1766. Stavbu dokončili r. 1770. Vysviacka kostola bola v deň Najsvätejšej Trojice 2. júna. Dnes je to trojloďový kostol s neskorobarokovým monumentálnym oltárom. Zásluhu na výstavbe má vtedajší farár Pavol Bernolák (strýko filológa Antona Bernoláka), ktorý bol rodákom zo Slanice. Ako farár pôsobil v Tvrdošíne v r. 1755-1796. Kostol potom vymaľoval Karol Mayer, tvrdošínsky maliar, ktorý svoje maľby signoval monogramom C. M. Ďalšie maľovanie kostola sa uskutočnilo v roku 1929. V roku 1900 po veľkom požiari kostola bola prestavaná aj veža, ktorá predtým bola cibuľovitého tvaru. Z rokov 1760 pochádza tiež farská budova vrátane pieskovcových ležiacich levov, ktoré boli umiestnené na vchodovej bráne. Dnes sú umiestnené v záhrade fary. Z 2. polovice 18. storočia pochádza výklenok (nika) nad vchodom do sakristie s rodovou plastikou sv. Floriána. Taktiež z konca 18. storočia sú pieskovcové sochy svätého Jána Nepomuckého a Mariánsky stĺp. Sú umiestnené na nádvorí kostola zo severnej strany. Je to kamenárska práca z dielne rodiny Bielopotockých z Oravského Bieleho Potoka.

DREVENÝ GOTICKÝ KOSTOL VŠETKÝCH SVÄTÝCH

Kostol Všetkých svätých v cintoríne, je historickou pamiatkou z polovice 15.storočia, ocenený organizáciou Európa Nostra. Keďže je zasvätený všetkým svätým, v tento deň každoročne v ňom slávime liturgickú slávnosť. 

Cintoríne, je historickou pamiatkou z polovice 9.storočia, ocenený organizáciou Európa Nostra. Keďže je zasvätený všetkým svätým, v tento deň každoročne v ňom slávime liturgickú slávnosť. Kostol Všetkých svätých v cintoríne, je historickou pamiatkou z polovice 6.storočia, ocenený organizáciou Európa Nostra. Keďže je zasvätený všetkým svätým, v tento deň každoročne v ňom slávime liturgickú slávnosť.

Sv. omše v gotickom kostole sú dva krát do roka 1. 1 a 1. 2. 

 

 

Neviete, že ste Boží chrám a že vo vás prebýva Boží Duch? 

                                                                                 (1 Kor 3, 16)

 

KOSTOL SV. ANNY V MEDVEDZÍ

V mestskej časti Medvedzie sa nachádza kostol sv. Anny. Tento kostol si veriaci z Medvedzia postavili v roku 1923. Kostol je jedinečný svojim neelektrickým zvonom ktorý sa pouzíva do dneštnej doby. 

KOSTOL BOŽSKÉHO SRDCA JEŽIŠOVHO

V mestskej častí Krásna Hôrka sa nachádza kostol Božského Srdca Ježišovho. Kostol stojí pri hlavnej ceste na začiatku Krásnej Hôrky. Bol postavený v roku 1890. 

KOSTOL SV. CYRILA A METODA

Vo filiálke Štefanov nad Oravou je z roku 1780 kaplnka zasvätená Navštíveniu Panny Márie. Keďže priestorovo bola táto kaplnka malá veriaci si postavili v roku 1940 nový kostol. Nový kostol (na obrázku) bol do roku 1972 zasvätený Navštíveniu Panny Márie. Od roku 1972 má kostol zmenené patrocínium a teraz je zasvätený sv. Cyrilovi a Metodovi. Kostol bol renovovaný a bola k nemu pristavená veža. 

KAPLNKA POVÝŠENIA SV. KRÍŽA

Vo farnosti Tvrdošín pôsobí aj komunita sestier Dominikánok. V ich priestoroch sa nachádza kaplnka Povýšenia sv. kríža, ktorú požehnal spišský diecézny biskup Mons. František Tondra 17. Apríla 2004. 

KAPLNKA V ZŠ Š. ŠMÁLIKA

Vo farnosti Tvrdošín je zriadená a pôsobí cirkevná ZŠ Štefana Šmálika. V jej priestoroch sa nachádza Kaplnka Nepoškvrneného Počatia Panny Márie.