Program sv. omší:

Pondelok 6: 15 h.     18: 30 h.

* Utorok 6: 15h.          18: 30 h.

* Streda 6: 15h.           17: 30 h.  

* Štvrtok 6: 15h.          18: 30 h.

Piatok 6: 15h.            18: 30 h.

* Sobota 7: 00h.           18: 30 h.

Nedeľa 7: 00 h.           9: 00 h.

  11: 00 h. – Rodiny s deťmi   18:30 h.

Sv. omše v gotickom kostole sú dvakrát do roka 1. 1 a 1. 2. 

KOSTOL NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE

Do dnešnej podoby sa kostol začal stavať 25. 5. 1766. Stavbu dokončili r. 1770. Vysviacka kostola bola v deň Najsvätejšej Trojice 2. júna. Dnes je to trojloďový kostol s neskorobarokovým monumentálnym oltárom. Zásluhu na výstavbe má vtedajší farár Pavol Bernolák (strýko filológa Antona Bernoláka), ktorý bol rodákom zo Slanice. Ako farár pôsobil v Tvrdošíne v r. 1755-1796. Kostol potom vymaľoval Karol Mayer, tvrdošínsky maliar, ktorý svoje maľby signoval monogramom C. M. Ďalšie maľovanie kostola sa uskutočnilo v roku 1929. V roku 1900 po veľkom požiari kostola bola prestavaná aj veža, ktorá predtým bola cibuľovitého tvaru. Z rokov 1760 pochádza tiež farská budova vrátane pieskovcových ležiacich levov, ktoré boli umiestnené na vchodovej bráne. Dnes sú umiestnené v záhrade fary. Z 2. polovice 18. storočia pochádza výklenok (nika) nad vchodom do sakristie s rodovou plastikou sv. Floriána. Taktiež z konca 18. storočia sú pieskovcové sochy svätého Jána Nepomuckého a Mariánsky stĺp. Sú umiestnené na nádvorí kostola zo severnej strany. Je to kamenárska práca z dielne rodiny Bielopotockých z Oravského Bieleho Potoka.

DREVENÝ GOTICKÝ KOSTOL VŠETKÝCH SVÄTÝCH

 

Kostol Všetkých svätých v cintoríne pochádza z konca 15. storočia a v 17. storočí bol prestavaný do renesančného slohu. Je najstaršou zachovalou stavebnou pamiatkou mesta Tvrdošín. V interiéri sa nachádza renesančná kazateľnica z roku 1654 s postavami evanjelistov, dominantou kostola je barokový oltár z konca 17. storočia maľby apoštolov ďalej môžem v kostole obdivovať okrem niektorých významných malieb ako je napríklad maľba sv. Juraja aj mnoho iných prekrásnych diel. Kostol bol v roku 1993  rekonštruovaný a reštaurovaný.

Kostolík je ocenený organizáciou Európa Nostra. Keďže je zasvätený všetkým svätým, v tento deň každoročne v ňom slávime liturgickú slávnosť. 

 

 

                                                                              Adamova fotka

KOSTOL SV. ANNY V MEDVEDZÍ

V mestskej časti Medvedzie sa nachádza kostol sv. Anny. Tento kostol si veriaci z Medvedzia postavili v roku 1923. Kostol je jedinečný svojím neelektrickým zvonom ktorý sa používa do dnešnej doby.

 

Sv. omša v tomto kostole je:  

Pondelok 17: 30 h. 

 

 

 

 

KOSTOL SV. CYRILA A METODA

Vo filiálke Štefanov nad Oravou je z roku 1780 kaplnka zasvätená Navštíveniu Panny Márie. Keďže priestorovo bola táto kaplnka malá, veriaci si postavili v roku 1940 nový kostol. Nový kostol (na obrázku) bol do roku 1972 zasvätený Navštíveniu Panny Márie. Od roku 1972 má kostol zmenené patrocínium a teraz je zasvätený sv. Cyrilovi a Metodovi. Kostol bol renovovaný a bola k nemu pristavená veža. 

Sv. omše v tomto kostole sú:  

Utorok 17: 30 h.

Štvrtok 17: 30 h.

Sobota 17: 30 h.

Nedeľa 9: 30 h.

KOSTOL BOŽSKÉHO SRDCA JEŽIŠOVHO

V mestskej častí Krásna Hôrka sa nachádza kostol Božského Srdca Ježišovho. Kostol stojí pri hlavnej ceste na začiatku Krásnej Hôrky. Bol postavený v roku 1890.

Sv. omše v tomto kostole sú:  

Streda 17: 30 h.

Piatok 17: 30 h.

 

 

KAPLNKA POVÝŠENIA SV. KRÍŽA

Vo farnosti Tvrdošín pôsobí aj komunita sestier Dominikánok. V ich priestoroch sa nachádza kaplnka Povýšenia sv. kríža, ktorú požehnal spišský diecézny biskup Mons. František Tondra 17. Apríla 2004. 

KAPLNKA V ZŠ Š. ŠMÁLIKA

Vo farnosti Tvrdošín je zriadená a pôsobí cirkevná ZŠ Štefana Šmálika. V jej priestoroch sa nachádza Kaplnka Nepoškvrneného Počatia Panny Márie.

Sv. omša v tejto kaplnke je:  Utorok 7: 00 h. (iba počas školského roka).