Karol Pindiak:narodený:9.3.1950 v Štefanove nad Oravou
 vysvätený:8.6.1975 v Bratislave
 pôsobí:– v súčasnosti pôsobiaci v Rožňavskej diecéze vo farnosti Abovce
Miloš Gazdík:narodený:8.1.1963
 vysvätený:18.6.1994 v Rožňave
 pôsobí:– v súčasnosti pôsobí v Rožňavskej diecéze vo farnosti Čierny Balog
Jozef Trstenský:narodený:16.1.1967 v Trstenej
 vysvätený:18.6.1994 v Spišskej Kapitule
 pôsobí:– v súčasnosti pôsobí v Spišskej diecéze vo farnosti Černová a zároveň prednáša
  na KU v Ružomberku
Martin Jurči:narodený:13.2.1970 v Trstenej
 vysvätený:21.6.1997 v Tvrdošíne
 pôsobí:– v súčasnosti pôsobí ako kaplán vo farnosti Štrba
František Trstenský:narodený:13.3.1973 v Trstenej
 vysvätený:21.6.1997 v Tvrdošíne
 pôsobí:– v súčasnosti pôsobí v Spišskej diecéze na KU v Ružomberku a je prednášateľ na TI TFKU v Spišskom Podhradí
   
Milan Ferenčík:narodený:8.5.1973 v Trstenej
 vysvätený:18.6.2000 v Spišskej Kapitule
 pôsobí:– v súčasnosti pôsobí v Spišskej diecéze ako správca farnosti Veľký Slavkov
Miroslav Lettrich:narodený:7.12.1977 v Dolnom Kubíne
 vysvätený:15.6.2002 v Spišskej Kapitule
 pôsobí:– v súčasnosti pôsobí v Spišskej diecéze ako správca farnosti Ždiar
Martin Bakoš:narodený:6.11.1977 v Trstenej
 vysvätený:15.6.2002 v Spišskej Kapitule
 pôsobí:– v súčasnosti pôsobí v Spišskej diecéze ako správca farnosti Vikartovce
Marek Tomaga:narodený:26.5.1978 v Trstenej
 vysvätený:20.6.2009 v Spišskej Kapitule
 pôsobí:– v súčasnosti pôsobí v Spišskej diecéze ako sudca na Diecéznom cirkevnom súde v Spiškej Kapitule a kaplán vo farnosti Dolný Kubín
Martin Taraj:narodený:24.1.1986 v Trstenej
 vysvätený:18.6.2011 v Spišskej Kapitule
 pôsobí:– v súčasnosti pôsobí v Spišskej diecéze ako výpomocný duchovný v Spišskej Kapitule
Patrik Taraj:narodený:28.5.1987 v Trstenej
 vysvätený:16.6.2012 v Spišskej Kapitule
 pôsobí:– v súčasnosti je na postgraduálnom štúdiu v Ríme
Andrej Adamčák:narodený:25.11.1981 v Trstenej
 vysvätený:14.6.2014 v Spišskej Kapitule
 pôsobí:– v súčasnosti pôsobí v Spišskej diecéze ako kaplán vo farnosti Rabča
Pavol Gajdošík:narodený:7.7.1978 v Trstenej
 vysvätený:13.6.2015 v Spišskej Kapitule
 pôsobí:– v súčasnosti pôsobí v Spišskej diecéze ako kaplán vo farnosti Kluknava
Close Menu