Kňazi rodáci

Karol Pindiak: narodený: 9.3.1950 v Štefanove nad Oravou
  vysvätený: 8.6.1975 v Bratislave
  pôsobí: – v súčasnosti pôsobiaci v Rožňavskej diecéze vo farnosti Abovce
Miloš Gazdík: narodený: 8.1.1963
  vysvätený: 18.6.1994 v Rožňave
  pôsobí: – v súčasnosti pôsobí v Rožňavskej diecéze vo farnosti Čierny Balog
Jozef Trstenský: narodený: 16.1.1967 v Trstenej
  vysvätený: 18.6.1994 v Spišskej Kapitule
  pôsobí: – v súčasnosti pôsobí v Spišskej diecéze vo farnosti Černová a zároveň prednáša
    na KU v Ružomberku
Martin Jurči: narodený: 13.2.1970 v Trstenej
  vysvätený: 21.6.1997 v Tvrdošíne
  pôsobí: – v súčasnosti pôsobí ako kaplán vo farnosti Štrba
František Trstenský: narodený: 13.3.1973 v Trstenej
  vysvätený: 21.6.1997 v Tvrdošíne
  pôsobí: – v súčasnosti pôsobí v Spišskej diecéze na KU v Ružomberku a je prednášateľ na TI TFKU v Spišskom Podhradí
     
Milan Ferenčík: narodený: 8.5.1973 v Trstenej
  vysvätený: 18.6.2000 v Spišskej Kapitule
  pôsobí: – v súčasnosti pôsobí v Spišskej diecéze ako správca farnosti Veľký Slavkov
Miroslav Lettrich: narodený: 7.12.1977 v Dolnom Kubíne
  vysvätený: 15.6.2002 v Spišskej Kapitule
  pôsobí: – v súčasnosti pôsobí v Spišskej diecéze ako správca farnosti Ždiar
Martin Bakoš: narodený: 6.11.1977 v Trstenej
  vysvätený: 15.6.2002 v Spišskej Kapitule
  pôsobí: – v súčasnosti pôsobí v Spišskej diecéze ako správca farnosti Vikartovce
Marek Tomaga: narodený: 26.5.1978 v Trstenej
  vysvätený: 20.6.2009 v Spišskej Kapitule
  pôsobí: – v súčasnosti pôsobí v Spišskej diecéze ako sudca na Diecéznom cirkevnom súde v Spiškej Kapitule a kaplán vo farnosti Dolný Kubín
Martin Taraj: narodený: 24.1.1986 v Trstenej
  vysvätený: 18.6.2011 v Spišskej Kapitule
  pôsobí: – v súčasnosti pôsobí v Spišskej diecéze ako výpomocný duchovný v Spišskej Kapitule
Patrik Taraj: narodený: 28.5.1987 v Trstenej
  vysvätený: 16.6.2012 v Spišskej Kapitule
  pôsobí: – v súčasnosti je na postgraduálnom štúdiu v Ríme
Andrej Adamčák: narodený: 25.11.1981 v Trstenej
  vysvätený: 14.6.2014 v Spišskej Kapitule
  pôsobí: – v súčasnosti pôsobí v Spišskej diecéze ako kaplán vo farnosti Rabča
Pavol Gajdošík: narodený: 7.7.1978 v Trstenej
  vysvätený: 13.6.2015 v Spišskej Kapitule
  pôsobí: – v súčasnosti pôsobí v Spišskej diecéze ako kaplán vo farnosti Kluknava