Pôsobiaci kňazi

1332 – 1332 farár Martin  
1559 – 1559 farár Šimon  
1560 – 1560 farár Michal  
1657 – 1657 farár Ján Kvasnivski – v Tvrdošíne a Trstenej
1660 – 1670 Sebestian Laura Czowitz – začal písať matriku
1672 – 1673 Ladislav Láni – paulínsky rehoľník
1673 – 1679 Šebestian Laureanovič  
1679 – 1680 Stanislav Podsklanský  
1680 – 1682 Ján Strižansky  
1684 – 1685 Vojtech Joachimi  
1686 – 1697 Mikuláš Lužinsky  
1697 – 1698 Peter Ludányi  
1698 – 1718 Ján Samko  
1718 – 1723 Stanislav Vilčák  
1723 – 1728 Martin Krištofi – z Orávky
1729 – 1738 Ondrej Utoš – zo Zábiedova
1738 – 1755 ThDr. Adam Vilček  
1755 – 1796 Pavol Bernolák – zo Slanice (strýko Antona Bernoláka)
1796 – 1814 František Keczer  
1814 – 1816 Michal Karpinský  
1817 – 1833 Tomáš Andreansky – neskôr spišský sídelný kanonik, zomrel 18.08.1849 v Spišskom Podhradí
1833 – 1840 Jozef Fejerpataky  
1840 – 1886 Michal Kristovčák  
1886 – 1900 Peter Viecha – neskôr spišský sídelný kanonik
1900 – 1931 Jozef Zoštiak – narodil sa 18.2.1869 v Dlhej nad Oravou a zomrel 17.4.1931 v Tvrdošíne, kde je aj pochovaný. Od 25.3.1906 do 8.9.1908 bol pri ňom kaplánom Ján Vojtaššák, neskorší spišský sídelný biskup.
1931 – 1932 Ján Slodička – predtým tu pôsobil ako kaplán v r. 1930 – 1931
1932 – 1946 Karol Kavčiarik – neskôr spišský sídelný kanonik zomrel v Tvrdošíne, kde je aj pochovaný.
1946 – 1947 Kornel Brtko – z Likavky, narodený v r. 1915, zomrel v r.2003 v rodnej Likavke, kde je aj pochovaný.
1947 – 1951 Jozef Mikuška – z Chlebníc, zomrel v Tvrdošíne, kde je aj pochovaný.
1951 – 1958 ThDr. Štefan Figura – z Čimhovej, zomrel v Čimhovej, kde je aj pochovaný.
1958 – 1961 Andrej Dominik Novotný – z rehole minoritov.
1961 – 1965 Štefan Luscoň – zo Sihelného, v rodisku je aj pochovaný.
1965 – 1971 ThDr. Jozef Kulla – z Trstenej, pochovaný je vo svojom rodisku v Trstenej.
1971 – 1983 Štefan Šmálik – kňaz, historik, prekladateľ, spisovateľ. V Tvrdošíne pôsobil najprv ako kaplán (od 19.2.1934 – 17.7.1937),neskôr ako správca farnosti (1971– 1983). Zomrel v Oravskom Bielom Potoku 21.12.1991 a pochovaný bol 24.12.1991 v Tvrdošíne.
1983 – 1987 Prof. ThDr. František Tondra – narodil sa 4.6.1936 v Spišských Vlachoch.Od roku 1989 do roku 2011 bol spišským diecéznym biskupom. Zomrel 3.5.2012 a pochovaný je na cintoríne v Spišskej Kapitule.
1987 – 1991 Július Chalupa – narodil sa 8.1. 1950 v Chlebniciach. Zomrel 24.6.1991 v Tvrdošíne. Pochovaný je v rodných Chlebniciach.
1991 – 1995 Mgr. Marián Pánik – narodil sa 14.7.1953 v Trstenej. V súčasnosti je farárom v Babíne a dekanom Zákamenského dekanátu. Zároveň pracuje ako advokát v Cirkevnom súde spišského biskupstva.
1995 – 2002 Ľudovít Frič – narodil sa 22.3.1957 v Liptovskom Mikuláši, pochádza z Partizánskej Ľupče. Zomrel 7.7.2012 a pochovaný je na cintoríne v rodnej Partizánskej Ľupči.
2002 – 2015 ThDr. ICLic. Ján Marhefka PhD. – narodil sa 26.12.1967 v Kežmarku, pochádza z Reľova. V súčasnosti je farárom v Suchej Hore a dekanom Trstenského dekanátu. Zároveň pracuje ako sudca v Cirkevnom súde spišského biskupstva.
2015 – ThLic. František Reguly – narodil sa 6.10.1968 v Trstenej, pochádza z Nižnej.

Katolícky kňazi – kapláni pôsobiaci vo farnosti Tvrdošín od roku 1900

1900 – 1900 Roman Grigely   1987 – 1989 Anton Tyrol
1900 – 1906 Štefan Dudaško   1989 – 1990 Ján Kekelák
1906 – 1908 Ján Vojtaššák   1990 – 1991 Blažej Dibdiak
1908 – 1909 František Fehérpataky   1991 – 1991 Jozef Šipoš
1910 – 1914 Karol Machay   1991 – 1993 Ján Garaj
1914 – 1917 František Gallovič   1993 – 1995 František Kočibal
1917 – 1917 Florián Fömöter   1995 – 1997 Jozef Hagovský
1917 – 1919 Ján Málik   1997 – 1998 Pavol Vaňovský
1919 – 1920 Peter Matis   1997 – 2000 Ján Rusnák
1920 – 1923 Valentín Vilkovský   1998 – 2001 Jaroslav Kaník
1923 – 1927 Andrej Kovalský   2000 – 2002 Richard Ondáš
1927 – 1930 Ján Balara   2001 – 2003 Jozef Kapina
1930 – 1931 Ján Slodička   2002 – 2002 Jaroslav Rusnák
1933 – 1934 Štefan Zvada   2002 – 2006 Branislav Kožuch
1934 – 1937 Štefan Šmálik   2003 – 2004 Miroslav Rožek
1937 – 1939 Florián Janoštin   2004 – 2006 Jozef Tomaga
1939 – 1939 Mikuláš Fitt   2006 – 2007 Pavol Jurčaga
1939 – 1940 Ján Prno   2006 – 2009 Miroslav Baloga
1940 – 1946 Kornel Brtko   2007 – 2008 František Fudaly
1946 – 1948 František Žolondek   2008 – 2009 Michal Janiga  
1948 – 1951 Alojz Pirožek   2009 – 2010 Miloš Labaš
1954 – 1954 Jozef Kožár   2009 – 2012 Tomáš Pavlikovský
1954 – 1955 Albín Ivák   2010 – 2011 Ján Grivalský
1955 – 1955 Adolf Hrubec   2011 – 2014 Peter Pincel
1970 – 1971 František Bugaj   2012 – 2016 Rastislav Hanečák
1971 – 1971 Anton Tatarko   2014 – 2016 František Janečko
1971 – 1979 Jozef Kaučiarik   2016 – Martin Zummer
1979 – 1981 Marcel Šiškovič   2016 – Matúš Oravec
1981 – 1987 Ján Bernolák