1332 – 1332farár Martin 
1559 – 1559farár Šimon 
1560 – 1560farár Michal 
1657 – 1657farár Ján Kvasnivski– v Tvrdošíne a Trstenej
1660 – 1670Sebestian Laura Czowitz– začal písať matriku
1672 – 1673Ladislav Láni– paulínsky rehoľník
1673 – 1679Šebestian Laureanovič 
1679 – 1680Stanislav Podsklanský 
1680 – 1682Ján Strižansky 
1684 – 1685Vojtech Joachimi 
1686 – 1697Mikuláš Lužinsky 
1697 – 1698Peter Ludányi 
1698 – 1718Ján Samko 
1718 – 1723Stanislav Vilčák 
1723 – 1728Martin Krištofi– z Orávky
1729 – 1738Ondrej Utoš– zo Zábiedova
1738 – 1755ThDr. Adam Vilček 
1755 – 1796Pavol Bernolák– zo Slanice (strýko Antona Bernoláka)
1796 – 1814František Keczer 
1814 – 1816Michal Karpinský 
1817 – 1833Tomáš Andreansky– neskôr spišský sídelný kanonik, zomrel 18.08.1849 v Spišskom Podhradí
1833 – 1840Jozef Fejerpataky 
1840 – 1886Michal Kristovčák 
1886 – 1900Peter Viecha– neskôr spišský sídelný kanonik
1900 – 1931Jozef Zoštiak– narodil sa 18.2.1869 v Dlhej nad Oravou a zomrel 17.4.1931 v Tvrdošíne, kde je aj pochovaný. Od 25.3.1906 do 8.9.1908 bol pri ňom kaplánom Ján Vojtaššák, neskorší spišský sídelný biskup.
1931 – 1932Ján Slodička– predtým tu pôsobil ako kaplán v r. 1930 – 1931
1932 – 1946Karol Kavčiarik– neskôr spišský sídelný kanonik zomrel v Tvrdošíne, kde je aj pochovaný.
1946 – 1947Kornel Brtko– z Likavky, narodený v r. 1915, zomrel v r.2003 v rodnej Likavke, kde je aj pochovaný.
1947 – 1951Jozef Mikuška– z Chlebníc, zomrel v Tvrdošíne, kde je aj pochovaný.
1951 – 1958ThDr. Štefan Figura– z Čimhovej, zomrel v Čimhovej, kde je aj pochovaný.
1958 – 1961Andrej Dominik Novotný– z rehole minoritov.
1961 – 1965Štefan Luscoň– zo Sihelného, v rodisku je aj pochovaný.
1965 – 1971ThDr. Jozef Kulla– z Trstenej, pochovaný je vo svojom rodisku v Trstenej.
1971 – 1983Štefan Šmálik– kňaz, historik, prekladateľ, spisovateľ. V Tvrdošíne pôsobil najprv ako kaplán (od 19.2.1934 – 17.7.1937),neskôr ako správca farnosti (1971– 1983). Zomrel v Oravskom Bielom Potoku 21.12.1991 a pochovaný bol 24.12.1991 v Tvrdošíne.
1983 – 1987Prof. ThDr. František Tondra– narodil sa 4.6.1936 v Spišských Vlachoch.Od roku 1989 do roku 2011 bol spišským diecéznym biskupom. Zomrel 3.5.2012 a pochovaný je na cintoríne v Spišskej Kapitule.
1987 – 1991Július Chalupa– narodil sa 8.1. 1950 v Chlebniciach. Zomrel 24.6.1991 v Tvrdošíne. Pochovaný je v rodných Chlebniciach.
1991 – 1995Mgr. Marián Pánik– narodil sa 14.7.1953 v Trstenej. V súčasnosti je farárom v Babíne a dekanom Zákamenského dekanátu. Zároveň pracuje ako advokát v Cirkevnom súde spišského biskupstva.
1995 – 2002Ľudovít Frič– narodil sa 22.3.1957 v Liptovskom Mikuláši, pochádza z Partizánskej Ľupče. Zomrel 7.7.2012 a pochovaný je na cintoríne v rodnej Partizánskej Ľupči.
2002 – 2015ThDr. ICLic. Ján Marhefka PhD.– narodil sa 26.12.1967 v Kežmarku, pochádza z Reľova. V súčasnosti je farárom v Suchej Hore a dekanom Trstenského dekanátu. Zároveň pracuje ako sudca v Cirkevnom súde spišského biskupstva.
2015 –ThLic. František Reguly– narodil sa 6.10.1968 v Trstenej, pochádza z Nižnej.

Katolícky kňazi – kapláni pôsobiaci vo farnosti Tvrdošín od roku 1900

1900 – 1900Roman Grigely 1987 – 1989Anton Tyrol
1900 – 1906Štefan Dudaško 1989 – 1990Ján Kekelák
1906 – 1908Ján Vojtaššák 1990 – 1991Blažej Dibdiak
1908 – 1909František Fehérpataky 1991 – 1991Jozef Šipoš
1910 – 1914Karol Machay 1991 – 1993Ján Garaj
1914 – 1917František Gallovič 1993 – 1995František Kočibal
1917 – 1917Florián Fömöter 1995 – 1997Jozef Hagovský
1917 – 1919Ján Málik 1997 – 1998Pavol Vaňovský
1919 – 1920Peter Matis 1997 – 2000Ján Rusnák
1920 – 1923Valentín Vilkovský 1998 – 2001Jaroslav Kaník
1923 – 1927Andrej Kovalský 2000 – 2002Richard Ondáš
1927 – 1930Ján Balara 2001 – 2003Jozef Kapina
1930 – 1931Ján Slodička 2002 – 2002Jaroslav Rusnák
1933 – 1934Štefan Zvada 2002 – 2006Branislav Kožuch
1934 – 1937Štefan Šmálik 2003 – 2004Miroslav Rožek
1937 – 1939Florián Janoštin 2004 – 2006Jozef Tomaga
1939 – 1939Mikuláš Fitt 2006 – 2007Pavol Jurčaga
1939 – 1940Ján Prno 2006 – 2009Miroslav Baloga
1940 – 1946Kornel Brtko 2007 – 2008František Fudaly
1946 – 1948František Žolondek 2008 – 2009Michal Janiga 
1948 – 1951Alojz Pirožek 2009 – 2010Miloš Labaš
1954 – 1954Jozef Kožár 2009 – 2012Tomáš Pavlikovský
1954 – 1955Albín Ivák 2010 – 2011Ján Grivalský
1955 – 1955Adolf Hrubec 2011 – 2014Peter Pincel
1970 – 1971František Bugaj 2012 – 2016Rastislav Hanečák
1971 – 1971Anton Tatarko 2014 – 2016František Janečko
1971 – 1979Jozef Kaučiarik 2016 –Martin Zummer
1979 – 1981Marcel Šiškovič 2016 –Matúš Oravec
1981 – 1987Ján Bernolák
Close Menu