Aj my v Štefanove máme túžbu viac poznať Ježiša a žiť svoju vieru v spoločenstve ďalších mladých ľudí. Na spoločných modlitbách sa stretávame už dlhšie, no spoločenstvo začalo fungovať od októbra 2018. Pravidelne sa stretávame každú sobotu o 20h v kostole sv. Cyrila a Metoda. Popri mládežníckych stretnutiach funguje aj stretko detí druhého stupňa základnej školy, ktorí spolu spoznávajú Boha trošku odlišným spôsobom ako na hodinách náboženstva. Stretnutia bývajú každý druhý piatok.

Nezabudni kde nás  nájdeš

Kostol sv. Cyrila a Metoda

Sobota o 20:00