ZASTAVME ZLO Z ISTANBULU

Každý piatok pokračujeme v sviečkovom pochode s modlitbou svätého ruženca po skončení

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Od 25.5.2018 vstupuje do platnosti legislatíva o ochrane osobných údajov. Podrobnejšie informácie

NOVOSTAVBA FARSKÉHO ÚRADU S PASTORAČNÝM CENTROM

Prechodná adresa farského úradu od 10.03.2018 do

STRÁNKOVÉ DNI

Pondelok :—
Streda:  9:00-11:00 h. .
Piatok:  9:00-11:00 h.  
Okrem toho nás

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedeľa

Svätý Otec František v bule Misericordiae vultus – Tvár milosrdenstva vyslovil želanie, aby sa slávenie mimoriadneho Svätého roku milosrdenstva rozšírilo do všetkých kútov sveta, teda aj do každej kresťanskej rodiny. Veď rodina je malou cirkvou – cirkvou v dome. Aj podľa žiadosti Svätého Otca Františka, niet vhodnejšieho dňa na ohlasovanie a prežívanie milosrdenstva v rodine ako je dnešný sviatok Svätej nazaretskej rodiny. Rád by som v dnešný deň aj ja prisadol k naším rodinným stolom; tu v kostole k eucharistickému stolu a v našich rodinách k domácim stolom a chcel by som Vám otcovsky pripomenúť pravdu, že rodina potrebuje milosrdenstvo prijímať i dávať.