STRÁNKOVÉ DNI

Pondelok:               -----                   15:00-17:00 h.   Streda:             9:00-11:00 h.          15:00-17:00 h. Piatok:             9:00-11:00 h.          15:00-17:00 h.   Mimo toho nás nájdete vždy v kostole po Sv....

preèítajte si viac

ZASTAVME ZLO Z ISTANBULU

Každý piatok pokračujeme v sviečkovom pochode s modlitbou svätého ruženca po skončení večernej svätej omše. Pozývame ochotných mužov a otcov, aby sa zapojili do nesenia sochy Fatimskej Panny Márie počas týchto piatkových sprievodov, a tak vyjadrili svoju ochotu...

preèítajte si viac

Príhovor na prvú adventnú nedeľu

Svätý Otec František v bule Misericordiae vultus – Tvár milosrdenstva vyslovil želanie, aby sa slávenie mimoriadneho Svätého roku milosrdenstva rozšírilo do všetkých kútov sveta, teda aj do každej kresťanskej rodiny. Veď rodina je malou cirkvou – cirkvou v dome. Aj podľa žiadosti Svätého Otca Františka, niet vhodnejšieho dňa na ohlasovanie a prežívanie milosrdenstva v rodine, ako je dnešný sviatok Svätej nazaretskej rodiny. Rád by som v dnešný deň aj ja prisadol k našim rodinným stolom; tu v kostole k eucharistickému stolu a v našich rodinách ku domácim stolom a chcel by som Vám otcovsky pripomenúť pravdu, že rodina potrebuje milosrdenstvo prijímať i dávať.