ZASTAVME ZLO Z ISTANBULU

Každý piatok pokračujeme v sviečkovom pochode s modlitbou svätého ruženca po skončení

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Od 25.5.2018 vstupuje do platnosti legislatíva o ochrane osobných údajov. Pod

STRÁNKOVÉ DNI NAŠEJ FARNOSTI

Pondelok :—
Streda:  9:00-11:00 h. 
Piatok:  9:00-11:00 h. 
Okrem toho nás
môžte nájsť

Myšlienka týždňa

Úryvok z nedeľného Jánovho evanjelia.

 Keď sa minulo víno, povedala Ježišovi jeho matka: „Nemajú vína.“ Ježiš jej odpovedal: „Čo mňa a teba do toho, žena? Ešte neprišla moja hodina.“ Jeho matka povedala obsluhujúcim: „Urobte všetko, čo vám povie!“ Stálo tam šesť kamenných nádob na vodu, ktoré slúžili na očisťovanie, ako bolo zvykom u Židov, každá na dve až tri miery. Ježiš im povedal: „Naplňte nádoby vodou!“ A naplnili ich až po okraj. Potom im povedal: „Teraz načrite a zaneste starejšiemu!“ A oni zaniesli. Keď starejší ochutnal vodu premenenú na víno – on nevedel, skade je, ale obsluhujúci, čo načierali vodu, to vedeli –, zavolal si ženícha a vravel mu: „Každý človek podáva najprv dobré víno a horšie až potom, keď si hostia upili. Ty si zachoval dobré víno až doteraz.“                              (Jn 2, 2-10)